Juridische mededeling

Juridische bescherming en gebruik van de website

Het ontwerp en de inhoud van de website van de Dentaurum-groep (met inbegrip van de teksten, afbeeldingen en grafieken) zijn wettelijk beschermd.

Voor zover er op de website van de Dentaurum-groep of door een specifieke overeenkomst niets anders wordt vermeld, is het gebruik van de website en met name het downloaden of kopiëren van gegevens en inhoudelijke elementen, alleen toegestaan voor eigen gebruik of voor het plaatsen van bestellingen bij ondernemingen van de Dentaurum-groep.

Het is verboden om de op deze website ter beschikking gestelde informatie of content te wijzigen of te bewerken.

Links naar de website van de Dentaurum-groep

De ondernemingen van de Dentaurum-groep staan het gebruik van verwijzingen naar deze website via links toe, voor zover daarbij duidelijk aangegeven wordt dat de gekoppelde inhouden ter beschikking worden gesteld door de Dentaurum-groep. De integratie in andere websites via 'framing' of een gelijkaardig procedé is dus verboden.

Links naar andere websites

De ondernemingen van de Dentaurum-groep hebben geen controle over de inhoud van andere websites, waarnaar via links op hun website verwezen wordt. De Dentaurum-groep waarborgt de inhoud ervan dan ook niet en wijst elke aansprakelijkheid ter zake van de hand.

Bescherming van persoonlijke levenssfeer

Voor zover zijn browserinstellingen dit toestaan, worden er bij het bezoeken van de website van de Dentaurum-groep zgn. 'cookies' op de computer van de gebruiker geplaatst. Cookies maken het mogelijk om een herhaald websitegebruik te herkennen, de navigatie te vergemakkelijken en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Door het plaatsen van cookies worden er geen persoonsgegevens van de gebruiker verzameld of opgeslagen; de persoon van de gebruiker kan er dus niet mee geïdentificeerd worden. Als de gebruiker desondanks geen cookies wil laten installeren, kan hij dit beletten door zijn internetbrowser zo in te stellen (bv. 'geen cookies aanvaarden'). Doet hij dat niet, dan gaan de ondernemingen van de Dentaurum-groep ervan uit dat de gebruiker instemt met de plaatsing van cookies. Om technische redenen is het gebruik van de webshop alleen met een browserinstelling mogelijk die cookies aanvaardt.

Bij het gebruik van de website worden verder op door ondernemingen van de Dentaurum-groep geëxploiteerde servers toegangsgegevens (zoals het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de toegang, de bestanden die geraadpleegd werden, de browserversie die daartoe gebruikt werd en de doorverwijzende website) geregistreerd voor statistische doeleinden. In zoverre tenminste dat deze gegevens worden doorgespeeld. Ook deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet in verband gebracht worden met de persoon van de gebruiker.

De ondernemingen van de Dentaurum-groep verzamelen persoonsgegevens alleen, wanneer dit nodig is om te kunnen profiteren van bepaalde diensten (bv. voor het toesturen van catalogen of informatiemateriaal en de terugbeldienst van de hotline) of wanneer dergelijke informatie intern voor promotionele en marktonderzoeksdoeleinden gebruikt wordt. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan ondernemingen die tot de Dentaurum-groep behoren en worden vertrouwelijk behandeld.

Beschikbaarheid van producten

Wij wijzen u erop dat het in uitzonderlijke gevallen kan gebeuren dat een product waarvoor op deze website reclame gemaakt wordt, in uw land niet beschikbaar is of dat er dwingende wettelijke bepalingen in uw land bestaan (bv. in verband met hun toelatingsvergunning), die een levering ervan in de weg staan. Om te weten of een door u gewenst product in uw land beschikbaar is, neemt u best contact op met de lokale vestiging van Dentaurum of uw Dentaurum-wederverkoper.